Produse

Echipamente pentru încercări fizico-mecanice – axă prioritară

 • Echipamente pentru încercarea materialelor de construcții, metalelor, materialelor plastice, cauciucurilor, materialelor textile, hârtiei, etc.
 • Mașini universale pentru testarea materialelor la: tracțiune, compresiune, încovoiere, curgere, oboseală, forfecare, abraziune, etc.
 • Echipamente pentru verificarea și calibrarea mașinilor de încercare universale
 • Aparate pentru determinarea durității și micro-durității – durimetre fixe sau portabile
 • Dispozitive pentru testarea materialelor la impact – pendule Charpy și IZOD
 • Sisteme complete pentru determinarea Vicat Softening Temperature (VST) și Heat Deflection Temperature (HDT) pentru materiale plastice
 • Sisteme complete (clasice sau moderne) pentru testul de fluaj de durată scurtă, medie sau lungă
 • Sisteme de încercări mecanice atipice/unicat pentru aplicații speciale cu sistem de acționare uniaxial, biaxial, triaxial și/sau combinate cu torsiune/mișcare planetară
 • Dotarea completă laboratoare din domeniul materialelor de construcții: mașini universale de încercat la compresiune/încovoiere, site, aparate de sitat, mese vibratoare și de șoc, diferite aparate pentru analiză ciment, mortar, sol, agregate, etc.
 • Bareiss, Germany
  • Durimetre Shore, IRHD, Barcol, Pusey & Jones, KFZ Interior
  • Tester abraziune
  • Tester elasticitate – tip pendul
  • Tester elasticitate cu bilă
  • Prese, ștanțe, cuțite pentru pregătirea probelor
Aplicații de încercări mecanice și teste de calitate în industria electronică – axă prioritară
 • XYZTEC bv, The Netherlands
  • Sistem pentru testarea fizico-mecanică plăcuțelor electronice și a lipiturilor componentelor electronice pe aceasta – Bond Tester – Condor Sigma
  • Push, pull, shear, bending and fatigue – as general testing methods
  • Ball pull & ball shear
  • Cavity shear
  • Die shear
  • Wedge and ribbon shear
  • SMD shear & gull wing leads
  • Stud pull, tweezer pull, vector pull
  • Ribbon peel & pull
  • Wire pull and wire loop height
  • Cold Bump Pull
  • Copper pillar
  • Scratch / coating
  • Creep test
  • High speed impact
  • Lead integrity / Micro torsion
  • Lid torque
  • Overhanging die
  • Passivation layer gold ball shear
  • Probe test
  • Spring rigidity
 • Kurtz Ersa, Germany
  • Stații de lipit și/sau reparații PCB-uri, demontare-montare componente (SMD) (soldering & rework stations)
 • Sisteme de inspecție pentru BGA, µBGA, CSP, Flip Chip și alte lipituri ascunse
 • Imprimante pentru șabloane cu inspecția pastei de lipire în regim automat (100% SPI)
 • Weller, Germany
  • Stații de lipit și/sau reparații PCB-uri, demontare-montare componente (SMD) (soldering & rework stations)
 • Extractoare de fum
 • JBC, Spain
  • Stații de lipit și/sau reparații PCB-uri, demontare-montare componente (SMD) (soldering & rework stations)
 • HAKKO, Japan
  • Stații de lipit și/sau reparații PCB-uri, demontare-montare componente (SMD) (soldering & rework stations)
 • Extractoare de fum
 • Dispozitive pentru controlul și măsurarea potențialului electrostatic
 • PACE, US / UK
  • Stații de lipit și/sau reparații PCB-uri, demontare-montare componente (SMD) (soldering & rework stations)
 • Extractoare de fum
 • EREM by Weller, Switzerland
  • Scule de mână, clești, pensete și accesorii
 • Siglent, The netehrlands
  • Osciloscoape
  • Surse alimentare electrică
  • Generatoare de undă
  • Multimetre digitale pentru aplicații electronice/electrice
  • Analizoare spectre de frecvență
 • SEICA, Italy
  • Flying probe tester
  • In-Circuit tester
  • Functional test
  • Automatic Optical Inspection (AOI)
  • X-Ray Inspection
  • Solder Paste Inspection (SPI)
Aparatură pentru determinarea stabilității dimensionale și simulare climatică
 • Etuve cu/fără ventilație, etuve cu/fără vid, etuve anti-ex
 • Camere climatice de înaltă performanță pentru toate aplicațiile
 • Camere de simulare a îmbătrânirii cu reglarea parametrilor temperatură, umiditate, luminozitate
 • Camere de stabilitate pentru industria farmaceutică
 • Etuve de înaltă precizie
 • Camere de ceață salină
Echipamente pentru analiză termică
 • Determinarea modificărilor dimensionale ® dilatometre (DIL) și analizoare termomecanice (TMA)
 • Măsurarea proprietăților termofizice ® seria LFA/TCT pentru măsurarea difuziunii termice și a conductivității termice a materialelor izolatoare
 • Vizualizarea efectelor energetice ® calorimetrul „Differential Scanning Calorimeter” (DSC) pentru caracterizarea proceselor energetice
 • Cuantificarea variațiilor de masă ® termogravimetrie (TG)
 • Analiza termică simultană (STA) ® combină avantajele unei termo-microbalanțe de precizie cu un calorimetru DSC de înaltă temperatură
 • Identificarea gazelor de descompunere ® Pentru analiza ulterioara a gazelor eliminate în timpul descompunerii materialelor (Evolved Gas Analysis) există soluții complete pentru cuplarea unei termo-microbalanțe sau a unui STA la un spectrometru Fourier în infraroșu (FTIR), la un spectrometru de masă (MS) și /sau la un gaz-cromatograf (GC)
 • Descrierea rigidității și a caracteristicilor întăririi ® analizor mecano-dinamic „Dynamic Mechanical Analyzer” (DMA)
 • Caracterizarea comportamentului în timpul întăririi sistemelor polimerice reactive, vopsele și adezivi ® analizoare dielectrice (DEA)
Aparatură pentru controlul procesului de producție
 • Cântare de bandă (dinamice) pentru controlul produselor preambalate; controlul completitudinii pachetelor; reglarea mașinii de umplut/ambalat
 • Detectoare de metale cu conveier și detectoare de metale pentru conducte
 • Detectoare cu raze X pentru identificarea impurităților metalice și nemetalice, controlul formei, completitudinii și greutății produselor preambalate
 • Platforme de cântărire pentru verificări, dozări, cântăriri paleți, saci, etc.;
 • Cântare statice pentru controlul preambalării; cântare pentru industria alimentară, balanțe industriale pentru numărare
 • Cântare pentru șine de transport carcase în abatoare
 • Sisteme de cântărit /numărat produse lungi: țevi, sârme, tije, fier beton, etc.
 • Cântare mobile: pentru transpaleți, motostivuitoare, palane și macarale, celule mobile de cântărit vehicule
 • Cântare de benzi transportoare pentru produse vrac
 • Celule de sarcină și indicatoare pentru aplicații speciale (tancuri, dozări etc.)
Instalații de monitorizare / reglare a parametrilor apelor uzate din stații de epurare:
 • Sisteme complete de monitorizare on-line a parametrilor pH, redox, oxigen dizolvat, conductivitate, TOC, turbiditate, amoniu, nitrat, CSB
 • pH-metre, ionometre, conductometre, oxigenometre, aparate multiparametru portabile sau de laborator
 • Aparate pentru determinarea consumului biochimic de oxigen (CBO)
 • Fotometre pentru analize de apă
 • Numărătoare de colonii
 • Automatizări pentru dozarea agenților de neutralizare

Aparatură pentru măcinat și granulometrie

 • Mori planetare
 • Mojare mecanice, concasoare cu fălci, mori cu cuțite
 • Analizoare granulometrice cu laser până la dimensiuni de nanoparticule
 • Aparate vibratoare cu site pentru analize granulometrice
 • Băi de curățare cu ultrasunete
 • Divizoare de probe
 • Alimentatoare vibratoare pentru măcinări continue

Dispozitive pentru măsură și control

 • Aparate de măsurare dimensională de mare precizie: micrometre, șublere, ceasuri comparatoare
 • Rugozimetre
 • Aparate pentru verificat cilindricitatea și diferite profile curbe
 • Aparate de măsurare în coordonate 3D cu comandă numerică
Diverse alte dispozitive pentru laborator
 • Balanțe analitice și tehnice de laborator
 • Termobalanțe (umidimetre cu uscare IR)
 • Cântare și platforme industriale
 • Incubatoare microbiologice cu/fără răcire, cu/fără CO2
 • Cuptoare de calcinare de uz industrial sau laborator
 • Cuptoare cu vid sau de construcție specială
 • Centrifuge cu diverse turații și capacități, cu/fără răcire
 • Frigidere și congelatoare de laborator
 • Lăzi și dulapuri frigorifice
 • Nișe sterile cu aer laminar, pentru protecția produsului, operatorului și mediului
 • Sterilizatoare
 • Autoclave orizontale și verticale, conforme GMP
 • Preparatoare de medii de cultură
 • Agitatoare magnetice cu / fără încălzire, cu unul / mai multe posturi
 • Plite electrice
 • Agitatoare cu palete pentru diverse capacitați și viscozități
 • Băi termostatate cu / fără agitare
 • Evaporatoare rotative
 • Pompe peristaltice
 • Reactoare de laborator
 • Viscozimetre
 • Aparate de mono și bidistilat apă automate, cu/fără rezervor, din metal sau sticlă
 • Dispersoare (ultraturrax)
 • Shakere orbitale, orizontale
Garanțiile produsului din partea producătorului
 • 12 luni, 24 de luni sau 36 de luni de la data instalării cu succes a produsului, funcție de producător
 • Certificatul de garanție se emite doar după finalizarea cu succes a instalării dar nu mai târziu de 30 de zile de la recepția produselor.
Garanții de bună execuție din partea furnizorului
 • 3% discount pentru fiecare săptămână de întârziere față de termenul specificat în confirmarea de comandă
 • 1% discount dacă instalarea începe din vina noastră la mai mult de 48 de ore de la recepția coletului și/sau înștiințare
 • Garantăm începerea instalării în max. 2 zile lucrătoare de la recepția produsului.
Gratuității/bonusuri/avantaje
 • Configurare detaliată în software a fiecărei metode de testare.
 • Posibilitate de a schimba/adăuga timp de o lună orice subcomponentă la același nivel de preț fără a se considera intervenție service sau piesă de schimb.
 • 1 zi de instruire personal operator la un anumit interval de timp (1-4 săptămâni, de regulă) după instalare și instruirea principală.
 • 1 zi de instruire personal operator nou, oricând această nevoie intervine.
 • 1-2 intervenții pe an pentru inspecție tehnică și mentenanță în perioada de garanție. Valabil doar pentru echipamente complexe.
Sari la bara de unelte